Activeringscentrum

Activeringscentrum

Ieder re-integratiedossier is uniek. Daarom geloven wij in een individuele aanpak, afgestemd op de persoonlijke behoefte en situatie van de werknemer. Met een creatieve, persoonlijke en doelgerichte aanpak activeren wij werknemers met betaald werk als einddoel. Wanneer een werknemer hier behoefte aan heeft kunnen we het traject ook (deels) in de moedertaal aanbieden.

Diensten die mogelijk inzetten tijdens ons individuele activeringstraject zijn:

  • Werkervaringsplaatsen

Om werknemers weer te activeren en werkritme op te laten doen hebben wij verschillende werkervaringsplaatsen. De werkzaamheden worden aangepast op de beperkingen van de medewerker en zorgen ervoor dat de fysieke en mentale werkbelasting stapsgewijs weer opgebouwd wordt. Daarnaast werken we aan algemene werknemersvaardigeden en krijgen we meer zicht op de aanwezige en de te ontwikkelen skills van een werknemer.

Wanneer wij moeten inschatten of (licht) administratief werk haalbaar is op de huidige arbeidsmarkt maken we gebruik van administratieve werkervaringsplaatsen. Naast de licht administratieve werkzaamheden (archivering, receptie/telefoon, dataverwerking etc.) werken we met praktijkgericht oefenmateriaal en administratieve klussen die andere bedrijven bij ons uit kunnen zetten. Wij kunnen waar nodig de kennis van medewerkers opfrissen door middel van workshops en korte cursussen.

  • TalentLens re-integratietesten

Wij zijn gecertificeerd voor het afnemen van gerichte testen op het gebied van leefbaarheid, weerbaarheid, motivatie en interesses. Dit is een tool waarmee wij een breder beeld van de werknemer en zijn of haar behoeftes kunnen krijgen.

  • Nederlands op de werkvloer

Wanneer daar behoefte aan is kunnen werknemers een cursus praktijkgericht Nederlands volgen. Dit is vaak in combinatie met een van onze werkervaringsplaatsen.

  • Sport en bewegen

Om re-integratieklanten letterlijk weer in goede werkconditie te krijgen kan fysieke training een oplossing bieden. Beweging stimuleert mensen bij het ondernemen van acties en het ontplooien van initiatieven. Voor het uitvoeren van deze activiteiten hebben wij een eigen sportruimte.

  • Netwerk- en sollicitatiegroep voor hbo en universitair opgeleidenEen sollicitatietraining voor hoger opgeleiden, ook hier kiezen wij voor maatwerk en stemmen we de inhoud van de training af op de behoefte van de deelnemers.

 

  • Sollicitatietraining

Tijdens een sollicitatietraining beginnen we met aandacht voor personal branding zodat werknemers zich bewust worden van de boodschap die zij richting de arbeidsmarkt zenden. Wanneer zij zicht hebben op eigen kwaliteiten en drijfveren, gaan we door met sollicitatievaardigheden. Er is extra aandacht voor het presenteren van de aanwezige beperkingen richting een werkgever.

  • Arbeidspsychologie

Wanneer werknemers telkens in dezelfde conflicten terechtkomen of coping stijlen hebben die niet effectief zijn, kunnen wij door middel van arbeidspsychologie helpen met het verschaffen van inzicht en handvatten om de situatie te verbeteren.

  • Budget coaching en schuldhulpverlening

In de praktijk zien wij dat financiële problemen een extra obstakel vormen voor een succesvolle re-integratie. Door bijtijds in te grijpen en bij te sturen kunnen wij voorkomen dat dit het traject negatief beïnvloed..