Diensten

Re-integratie
Werk heeft een belangrijke betekenis in de Nederlandse samenleving. Het zorgt voor onder andere structuur en ritme in je dagelijkse leven, je doet kennis en ervaring op en je krijgt sociale contacten. Als je werkloos raakt vanwege gezondheidsproblemen en/of beperkingen kan dit een zeer ingrijpend proces zijn. Hierdoor kan je misschien niet meer hetzelfde werk doen als voorheen. Werk heeft vanaf dat moment wellicht een ander betekenis voor je. Re-integratie wil zeggen dat je terugkeert naar het arbeidsproces. Dit kan lastig zijn als de periode van werkloosheid lang heeft geduurd. Job Solutions bedenkt samen met jou hoe jij weer actief deel kunt nemen aan de arbeidsmarkt. Lees meer…

Arbo & Verzuim

Een zieke werknemer, wat nu? De Wet Verbetering Poortwachter bepaalt dat de ‘zieke’ werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk moet kunnen. De werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor het terugkeer van de werknemer en moeten hier samen aan werken. In het eerste jaar van ziekte worden er naar mogelijkheden binnen de eigen organisatie gekeken en in het tweede jaar is dit buiten de eigen organisatie. Om dit proces op een prettige wijze naar duurzaam succes te brengen kan er meer nodig zijn. Job Solutions is dé partner en denkt graag mee in de juiste verzuimaanpak die het beste past bij uw organisatie. Ook de opvolgende tien jaren na de eerste twee ziekte jaren blijft de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van zijn werkgever. Dit behelst de zogeheten 3e spoor. Lees meer…

Culturele diversiteit

 
Globalisering van de wereld en de economie zorgt voor globalisering van de arbeidsmarkt. hierdoor ontstaat een sterke diversiteit op de Europese en de Nederlandse arbeidsmarkt. Job Solutions is dé expert op het gebied van begeleiden van de kleurrijke, internationale medewerker. Wij hebben de kracht om werknemers met verschillende culturele achtergronden te begeleiden door onze multiculturele team van Job Creators (creatieve professionals). Wij spreken daadwerkelijk de (culturele) taal van de medewerker en zijn wij in staat om verschillende situaties sneller te herkennen en te begrijpen. Lees meer..