Organisatie

Onze historie

Job Solutions is in 2005 opgericht vanuit de behoefte om in de markt specifieke doelgerichte werkbemiddeling en -begeleiding tot stand te brengen. Deze bemiddeling en begeleiding is voornamelijk gericht voor (gedeeltelijk)arbeidsongeschikten met diverse culturele achtergronden: de kleurrijke medewerker. Deze benaming laat zien hoe rijk de Nederlandse arbeidsmarkt is in diversiteit.

Job Solutions is vanaf 2005 specifiek gestart met begeleiding en bemiddeling voor klanten vanuit overheidsinstanties, zo werkt zij intensief samen met UWV en Gemeenten. De dienstverlening is gestart in Noord-Brabant en heeft zich vanaf 2007 landelijk uitgebreid met verschillende vestigingen. Vanaf 2008 heeft Job Solutions zich tevens gericht op het bedrijfsleven, hiermee is zij een sparringpartner geworden omtrent Wet Verbetering Poortwachter.

Job Solutions heeft altijd waarde gehecht aan kwaliteit en transparantie. En heeft jaren diverse keurmerken zoals o.a. Blik op Werk.

Onze missie

Het is onze missie elke medewerker maatgericht te begeleiden naar (nieuw) werk. Of hij of zij dit via een outplacementtraject doet, of vanwege een 2e spoor- of re-integratienoodzaak, is feitelijk niet van belang. Job Solutions wil (en kan) hen allen mogelijkheden bieden om zich binnen redelijke termijn weer binnen een arbeidsorganisatie thuis te voelen, met of zonder beperkingen. Daarvoor zet Job Solutions, in samenspraak met de cliënt, de benodigde middelen in. Zodat uiteindelijk een prachtig resultaat bereikt wordt.