taal en cultuur zijn belangrijk bij een goede re-integratie.

Spring over de taalkloof bij re-integratietrajecten: maak verbinding!

TERUG NAAR OVERZICHT

Bij re-integratie is het maken van verbinding de basis voor een succesvolle begeleiding. In Re-integratietrajecten waarbij de werknemer een andere taal spreekt, is het soms lastiger om die verbinding te maken. Vaak wordt een vertaler ingezet wegens de taalbarrière. Maar is dat voldoende? Maak je daarmee de verbinding?

Voorkom ruis bij re-integratie van anderstalige werknemers

De impact van cultuurverschillen bij re-integratie van anderstaligen wordt nog te vaak onderschat. Het komt geregeld voor dat werkgevers de taalkloof denkt te overbruggen door het inzetten van een vertaler. Maar een vertaler vertaalt enkel de boodschap van de anderstalige werknemer en geeft geen betekenis aan de lading van die boodschap. De oplossing zit meestal niet in de directe vertaling, maar meer in de culturele lading van de boodschap. En juist in de herkenning van die lading zit de trigger naar de verbinding.

Cultuur beinvloed het begrip bij re-integratie.Het inzetten van een derde persoon, de vertaler, kan juist een storende factor in het re-integratieproces zijn. Gesprekken in de re-integratie zijn in doelbewust één-op-één zodat er gebouwd wordt aan vertrouwen. Het stoort als na elke zin het gesprek wordt onderbroken door de vertaler. Onbewust houden gesprekspartners zich wellicht meer op de vlakte omdat er een vertaler bij zit. Ook ben je afhankelijk van de beschikbaarheid van een vertaler voor het maken van afspraken. Dat kan zorgen voor vertraging in het re-integratietraject.

Omgaan met cultuurverschillen is altijd maatwerk

Culturele verschillen uiten zich in perceptie, interpretatie, gedragingen en veel meer. Voor een effectieve begeleiding is geborgenheid en inleving in de cultuur cruciaal voor de verbinding. Zoals het herkennen en begrijpen van de verschillen, de achtergrond, de overtuigingen en motivaties van de anderstalige werknemer. Die verbinding en de geborgenheid leg je niet met een vertaler.

Wat wij in Nederland als normaal ervaren, is niet altijd zo vanzelfsprekend bij een anderstaligen. Zo zijn wij als Nederlanders vrij direct, maar dat wordt in andere landen al snel als onbeleefd ervaren. In sommige culturen is het ongepast om ‘nee’ te zeggen tegen een meerdere.

Verschillende culturele achtergronden kunnen gemakkelijk tot conflicten of onduidelijkheid leiden. Omgangsvormen, hiërarchie op de werkvloer en afwijkende wet- en regelgeving kunnen zorgen voor een begripskloof. Dit kan ook re-integratietrajecten bemoeilijken en vertragen. De begripskloof kan bij beide partijen voor frustratie zorgen als men niet goed inspeelt op de cultuurverschillen.

Succesvolle re-integratie van anderstalige werknemers

Het is dus beter om re-integratiebegeleiders te hebben die dezelfde taal en cultuur kennen. Native ervaren re-integratiebegeleiders kunnen het wantrouwen wegnemen. Ze spreken niet alleen de taal van de werknemer, maar kennen de cultuur, de overtuigingen en beweegredenen, waardoor ze beter kunnen anticiperen op de diverse situaties. Ze zijn ervaren in de begeleiding en hebben een natuurlijke inleving vanwege een gedeelde achtergrond. Dit zorgt ervoor dat de werknemer zich gehoord en begrepen voelt. Werknemer én werkgever hebben duidelijk baat bij gesprekken en dossiers in de eigen taal.

Ook het UWV hecht waarde aan begeleiding in de moedertaal van de werknemer. Ze letten hier extra op bij het in behandeling nemen van dossiers. Voor haar eigen klanten werkt het UWV samen met re-integratiebureaus die trajecten in de native taal aanbieden.

De meertalige jobcoaches

Zo geeft het UWV talloze trajecten aan reintegratiebureau Job Solutions omdat zij ervaren native jobcoaches in huis heeft. Al 20 jaar is Job Solutions gespecialiseerd in het coachen en begeleiden van werknemers, onder meer in de eigen taal. Ze biedt haar trajecten o.a. in het Arabisch, Duits, Engels, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Turks en diverse andere talen. Naast gesprekken en documenten, zijn ook de testen en tools beschikbaar in diverse talen.

De gecertificeerde ervaren jobcoaches van Job Solutions hebben kennis van de Nederlandse arbeidscultuur, de Wet Poortwachter. Ze weten welke uitdagingen andere culturen soms met zich meebrengen. Door de belemmeringen in taal en cultuur weg te nemen, hebben werknemers meer vertrouwen in het traject.

Zo draagt de kennis van de diverse culturen en de taalspecialisatie van Job Solutions bij aan kwalitatief casemanagement. Naast de taal en cultuur zijn er meer aspecten die zorgen voor succesvolle re-integratietrajecten.

Wil je meer weten over kwalitatieve casemanagement? Lees nu ons e-book: Kwalitatief casemanagement.

Top