Uitkeringsgerechtigde

WERKFIT MAKEN

Soms is de afstand tot de arbeidsmarkt wat groter dan gewenst. Vaak komt dit doordat je fysieke en mentale belastbaarheid niet goed genoeg is om werk te hervatten. Tijdens dit traject ondersteunen wij jou bij het verhogen van deze belastbaarheid. Wij focussen ons hierbij op drie hoofdactiviteiten:

 • Versterken van werknemersvaardigeden

Wanneer je al een tijd thuiszit kan het een uitdaging zijn om weer aan de slag te gaan. Om uitval te beperken richten we ons op het ontwikkelen van je werknemersvaardigheden. Denk hierbij aan het opbouwen van een ritme, leren werken onder toezicht en training om opdrachten goed zelfstandig uit te kunnen voeren.

 • Verbeteren persoonlijke effectiviteit
  Met verschillende tools en trainingen verhogen jouw mentale en fysieke weerbaarheid. Je kunt hierbij denken aan trainingen op het gebied van:

–              Assertiviteit

–              Leren grenzen aan geven

–              Geloven in jouw eigen kracht

–              Omgaan met belemmeringen als gevolg van schulden of verslaving

Daarnaast ondersteunen we jou, waar nodig, met fysieke training. Dit omdat uit onderzoek is gebleken dat verhoogde fitheid je persoonlijke effectiviteit verhoogt.

 • Arbeidsmarktpositie in beeld brengen
  Samen kijken wij naar de huidige arbeidsmarkt. Op basis van jouw vaardigheden en kennis kunnen we een realistische inschatting maken van jouw positie en kansen op de huidige markt. Wanneer we hier een duidelijk beeld van hebben kunnen we een plan van aanpak maken zodat jij terug kunt keren op de arbeidsmarkt.

Naar werk

Tijdens het “Naar werk” traject begeleiden wij jou bij het hervatten van betaald werk. Alle activiteiten binnen dit traject zijn erop gericht om jou weer duurzaam aan de slag te krijgen in betaald werk.

De intensiteit en het type begeleiding is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Vaak is het een combinatie van onderstaande activiteiten.

 • Ondersteuning bij het zoeken naar vacatures en solliciteren
 • Sollicitatietraining
 • Ondersteuning bij het schrijven van sollicitatie/motivatiebrieven
 • Opstellen van cv en deze plaatsen op verschillende platformen en websites
 • Benaderen van werkgevers
 • Ondersteuning bij het verbeteren van je verbale en non-verbale presentatievaardigheden
 • In bijzondere gevallen helpen wij ook met het creëren van een specifieke functie, dit komt vooral voor wanneer je een specifieke beperking of sterk wisselende belastbaarheid hebt.

Modulaire diensten

Naast de reguliere re-integratietrajecten bieden wij ook modulaire diensten aan. Deze begeleiding is gericht op klanten met een grote afstand tot het maatschappelijk verkeer die (nog) niet in staat zijn om deel te nemen aan de re-integratieactiviteiten zoals benoemd bij ‘Werkfit maken’ of ‘Naar werk’.

Participatie interventie

 • Inventariseren van de huidige situatie, waarbij de focus ligt op mogelijkheden
 • Ondersteuning bij het verwerken van en omgaan met (ernstige) belemmeringen en/of de daarmee samenhangende emoties
 • Training Empowerment
 • Assertiviteitstraining
 • Mogelijkheid om begeleiding te bieden in diverse talen

Bevorderen maatschappelijke deelname

 • De fysieke en psychische weerbaarheid verhogen
 • Assertiviteitstraining
 • Werken aan de persoonlijke effectiviteit
 • Werken aan het versterken, uitbreiden, structureren en bestendigen van zijn sociale activiteiten
 • Activeren en in contact brengen met organisaties om deel te nemen aan (georganiseerde) activiteiten
 • Mogelijkheid om begeleiding te bieden in diverse talen

Praktijkassessment 

 • Inzicht verkrijgen binnen welk termijn de bemiddeling naar (regulier) werk ingezet kan worden
 • Inventariseren van het arbeidsvermogen
 • Onderzoeken op welke wijze het arbeidsvermogen verbeterd kan worden
 • In kaart brengen van de persoonlijke vaardigheden en de positie op verschillende leefgebieden
 • Begeleiding door een Jobcoach binnen een interne/externe activeringscentrum
 • Mogelijkheid om begeleiding te bieden in diverse talen

 

Binnekort meer informatie.