UWV en Gemeente

UWV en Gemeente

Als Job Solutions zijn wij een goede partner van het UWV. Wij activeren de klant om op eigen kracht stappen te zetten richting betaald werk. Of mensen nu kort of lang afwezig zijn van de arbeidsmarkt, met onze ervaring kunnen wij op creatieve en constructieve wijze zorgen voor een terugkeer op de arbeidsmarkt. Wij bieden hierbij twee verschillende trajecten aan. Een traject om klanten werkfit te maken en een traject om mensen ook daadwerkelijk te sturen naar betaald werk. Door onze jarenlange ervaring en de mogelijkheid om mensen ook in eigen taal te helpen kunnen wij een breed aantal cases tot een succesvol resultaat brengen.

Wilt u de mogelijkheden persoonlijk met een van onze adviseurs bespreken? Maak dan een vrijblijvende afspraak met ons.

Klik hier voor Werkfit Maken
Klik hier voor Naar Werk
Klik hier voor Modulaire diensten

Werkfit Maken

Tijdens het werkfit maken van klanten is het de bedoeling dat wij hun mentale en fysieke belasting dusdanig verhogen dat ze na dit traject weer geschikt zijn om hun werk te hervatten. Om tot dit resultaat te komen focussen wij ons op drie hoofdactiviteiten:

Versterken van werknemersvaardigheden

Wanneer een klant lang uit het arbeidsproces is geweest kan deelnemen op de arbeidsmarkt een uitdaging zijn. Om de risico’s op uitval te beperken richten wij ons op het ontwikkelen en versterken van werknemersvaardigheden. Zo bouwen ze een arbeidsritme op, leren ze werken onder toezicht en leren ze taken en opdrachten zelfstandig uit te voeren.

Verbeteren van persoonlijke effectiviteit

Met verschillende tools en trainingen verhogen wij de mentale en fysieke weerbaarheid en effectiviteit van de klant. Denk hierbij aan:

 • Assertiever zijn
 • Leren grenzen aan geven
 • Geloven in zijn of haar eigen kracht
 • Omgaan met belemmeringen als gevolg van schulden of verslaving
 • Fysieke training om de fitheid van de klant te verhogen en werk te kunnen hervatten.

Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

De klant wordt ondersteund bij het verkrijgen van een realistisch beeld op zijn capaciteiten en vaardigheden in relatie tot de arbeidsmarkt.

 • Klant wordt ondersteund bij een zoekrichting die past bij opleiding, interesses, affiniteit en werkervaring.
 • Het voorgaande wordt afgewogen tegen functies en beroepen waar vacatures zijn in sectoren/beroepsrichtingen.
 • Kennis van en over de (regionale) arbeidsmarkt en concrete vacatures bij individuele werkgevers wordt zoveel mogelijk rekening mee gehouden.
 • De beoogde dienstbetrekking/zelfstandig ondernemer moet aansluiten bij de belastbaarheid van de klant. Het aantal te werken uren per dag, de max. reistijd, werkplek en omgeving.

Wanneer de klant een beter beeld heeft van zijn arbeidsmarktpositie kan er doelgericht en constructief gewerkt worden aan de terugkeer naar betaald werk.

” Liever dan onmogelijkheden, leggen wij bij Job Solutions vooral de nadruk op mogelijkheden die in ieder mens schuilen”

Naar Werk

Tijdens het “Naar werk” traject begeleiden wij klanten bij alle re-integratieactiviteiten die nodig zijn om het werk te hervatten. De re-integratieactiviteiten die worden aangeboden zijn gericht op concrete werkhervatting in loon of inkomensvormende arbeid.

De intensiteit en het type begeleiding verschilt per klant en is sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie en behoefte van de klant. De activiteiten waar wij tijdens het traject in ondersteunen zijn:

 • Zoeken naar vacatures, ondersteuning bij het op een adequate wijze solliciteren.
 • Aanbieden van cursussen om sollicitatievaardigheden te verbeteren.
 • Schrijven van sollicitatie/motivatiebrieven
 • Opstellen van cv en plaatsen op intermediair en Werk.nl
 • Benaderen van werkgevers
 • Verbeteren van verbale en non-verbale presentatievaardigheden
 • Sommige gevallen via job carving/job assembling een specifieke functie/werkplek creëren, klant heeft in dit geval een specifieke beperking en/of zijn belastbaarheidspatroon is sterk wisselend.

Modulaire Diensten

Naast de reguliere re-integratietrajecten bieden wij ook modulaire diensten aan. Deze begeleiding is gericht op klanten met een grote afstand tot het maatschappelijk verkeer die (nog) niet in staat zijn om deel te nemen aan de re-integratieactiviteiten zoals benoemd bij ‘Werkfit maken’ of ‘Naar werk’.

Participatie interventie

 • Inventariseren van de huidige situatie, waarbij de focus ligt op mogelijkheden
 • Ondersteuning bij het verwerken van en omgaan met (ernstige) belemmeringen en/of de daarmee samenhangende emoties
 • Training Empowerment
 • Assertiviteitstraining
 • Mogelijkheid om begeleiding te bieden in diverse talen

Bevorderen maatschappelijke deelname

 • De fysieke en psychische weerbaarheid van de klant verhogen
 • Assertiviteitstraining
 • Werken aan de persoonlijke effectiviteit
 • Werken aan het versterken, uitbreiden, structureren en bestendigen van zijn sociale activiteiten
 • Activeren en in contact brengen met organisaties om deel te nemen aan (georganiseerde) activiteiten
 • Mogelijkheid om begeleiding te bieden in diverse talen

Praktijkassessment 

 • Inzicht verkrijgen binnen welk termijn de bemiddeling naar (regulier) werk ingezet kan worden
 • Inventariseren van het arbeidsvermogen
 • Onderzoeken op welke wijze het arbeidsvermogen verbeterd kan worden
 • In kaart brengen van de persoonlijke vaardigheden en de positie op verschillende leefgebieden
 • Begeleiding door een Jobcoach binnen een interne/externe activeringscentrum
 • Mogelijkheid om begeleiding te bieden in diverse talen