Voorkom Sancties als Werkgever: De Kracht van Externe Jobcoaching bij Verzuim

TERUG NAAR OVERZICHT

In een snel veranderende arbeidswereld staat goed personeelsbeleid centraal voor het succes van een organisatie. Werkgevers worden in toenemende mate geconfronteerd met de uitdagingen van verzuim binnen hun teams. Het niet adequaat omgaan met verzuim kan niet alleen een negatieve impact hebben op de werknemer, maar kan ook leiden tot ernstige sancties voor de werkgever. In dit blogbericht beschrijven we de mogelijke sancties die een werkgever kan krijgen door niet goed om te gaan met verzuim en hoe het inzetten van een externe jobcoach kan helpen bij het voorkomen van deze sancties.

Verzuim is een complex vraagstuk dat de werkgever verplicht om zorgvuldig om te gaan met de fysieke en mentale gezondheid van werknemers. Het negeren of niet serieus nemen van verzuim kan leiden tot financiële en juridische consequenties. 

Veelvoorkomende sancties bij verzuim

  • Boetes en financiële sancties: In Nederland is het verplicht om een minimumloon door te betalen aan zieke werknemers gedurende een bepaalde periode. Als een werkgever hier niet aan voldoet, kunnen er boetes worden opgelegd.
  • Juridische procedures: Werknemers die zich niet goed ondersteund voelen bij hun verzuim kunnen juridische stappen ondernemen tegen hun werkgever. Dit kan leiden tot kostbare rechtszaken en schadeclaims.
  • Verminderde productiviteit: Een hoog verzuim kan de productiviteit van het bedrijf aanzienlijk beïnvloeden, wat kan leiden tot verlies van concurrentievoordeel en reputatieschade.
  • Inspecties en audits: Overheidsinstanties kunnen inspecties uitvoeren om de naleving van verzuimwetgeving te controleren. Als er tekortkomingen worden geconstateerd, kan dit leiden tot verdere maatregelen.
  • Om deze sancties te voorkomen en effectief om te gaan met verzuim, kan het inschakelen van een externe jobcoach van onschatbare waarde zijn. Hier zijn enkele manieren waarop externe jobcoaching kan helpen:
  • Individuele begeleiding: Een externe jobcoach kan persoonlijke begeleiding bieden aan werknemers die met verzuim te maken hebben. Door te luisteren naar hun uitdagingen en behoeften, kunnen jobcoaches op maat gemaakte plannen ontwikkelen om de werknemers te ondersteunen bij hun terugkeer naar het werk.
  • Conflictbeheersing: Verzuim kan soms voortkomen uit conflicten op de werkvloer. Een jobcoach kan helpen bij het identificeren en aanpakken van dergelijke conflicten, wat kan leiden tot een positievere werkomgeving en verminderd verzuim.
  • Werkplekaanpassingen: Jobcoaches zijn goed op de hoogte van de wetgeving rondom arbeidsongeschiktheid en kunnen helpen bij het identificeren van eventuele aanpassingen die nodig zijn op de werkplek om de werknemer te ondersteunen.
  • Samenwerking met de werkgever: Externe jobcoaches werken nauw samen met werkgevers om een gezondheids- en welzijnsbeleid te ontwikkelen dat verzuim voorkomt en de werknemers ondersteunt bij hun terugkeer naar het werk.
  • Deskundig advies: Jobcoaches hebben vaak uitgebreide kennis van verzuimwetgeving en kunnen werkgevers helpen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en zo mogelijke sancties te voorkomen.

EXTERNE JOBCOACHING BIJ VERZUIM

Het inschakelen van een externe jobcoach is dus niet alleen gunstig voor de werknemers, maar ook voor de werkgevers. Het kan een investering zijn die zichzelf terugverdient door het voorkomen van dure sancties en het bevorderen van een gezonde en productieve werkomgeving.

Jobcoaches van Job Solutions hebben jarenlange kennis en ervaring in het begeleiden van verzuimtrajecten en alle wetten en regels die daarbij komen kijken. Wil je weten hoe wij jouw organisatie kunnen helpen? Neem vrijblijvend contact op.

Top