Werkgevers

Re-integratiedienstverlening voor werkgevers

Ziekteverzuim kost geld en de wet- en regelgeving op dit gebied is soms lastig te doorgronden, wij helpen u als werkgever graag om de kosten binnen de perken te houden. Job Solutions biedt diverse diensten aan met allemaal een doel; een passende job voor iedereen, ook voor medewerkers die vanuit werk naar werk moeten (outplacement, tweede spoor). Job Solutions biedt u het totaalpakket; alle deskundigheid t.a.v. verzuimbegeleiding onder één dak. Van arbeidsmarktoriëntatie, empowerment tot arbeidsritme en plaatsing op de arbeidsmarkt. Zo creëren wij kansen die een win-winsituatie opleveren voor zowel werkgever als werknemer.

VERZUIMBEGELEIDING

Bent u op zoek naar verzuimbegeleiding? Dankzij onze nuchtere kijk op verzuim in combinatie met onze persoonlijke aanpak van verzuim helpen wij u om de arbeidsdeelname in uw bedrijf te verhogen. Wij weten uit ervaring dat het focussen op de eerste 6 weken van het verzuim langdurig verzuim veelal kan voorkomen. U heeft bepaalde verplichting vanuit de wet- en regelgeving zoals de Wet Verbetering Poortwachter waar u zich aan dient te houden. De aanpak en invulling hoe kiest u zelf.

• Wilt u volledig de regie behouden?
• Wilt u de coördinerende rol bij ons leggen?
• Wilt u liever een intensiever aanpak dan de Wet Verbetering Poortwachter voorschrijft?

Wij ondersteunen u graag om de meest geschikte keuze voor uw bedrijf te maken. Wilt u hier meer informatie over maak dan een vrijblijvende afspraak met ons.

SPOORTRAJECTEN

De arbeidsmarkt is in beweging, en daarmee u als werkgever natuurlijk ook. Zelfs wanneer u goed inspeelt op de veranderingen binnen de markt en uw organisatie, komt er altijd een stukje verzuim (en daarmee complexe wet- en regelgeving) om de hoek kijken.

Gelukkig staat u er niet alleen voor, ons team heeft ruime ervaring met verschillende re-integratietrajecten. Daarnaast werken wij al ruim 13 jaar samen met het UWV en voeren wij op landelijk niveau re-integratietrajecten voor hun eigen klanten uit. Hierdoor hebben wij ervaring met het herplaatsen van mensen, of ze nu een kleine of grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Job Solutions helpt u graag bij re-integratie
Wanneer er sprake is van re-integratie hebben werkgever en werknemer een gedeelde verantwoordelijkheid. Het doel van re-integratie is structurele werkhervatting van de werknemer die zo dicht mogelijk binnen zijn of haar functionele mogelijkheden ligt. Eerst worden de mogelijkheden binnen de eigen organisatie in kaart gebracht (spoor 1) en daarna, wanneer nodig, wordt er gekeken naar mogelijkheden buiten de eigen organisatie (spoor 2). Wanneer uw werknemer bijna twee jaar ziek is dan ontstaat het recht om de WGA-uitkering aan te vragen. Bent u ERD (eigenrisicodrager) en betaalt u de WGA-uitkering voor uw medewerker, dan is een vervolg op het 2e spoortraject aan te raden. De werknemer wordt dan alsnog ondersteund om passend werk te vinden. Op deze manier wordt de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind en wordt de kans op terugkeer in betaald werk vergroot.

De ervaren Job Creators van Job Solutions bieden ondersteuning aan zowel werkgevers als werknemers.
Welke re-integratievraag u ook heeft, en waar u ook zit in het proces, wij helpen u graag verder. Onze specialisten hebben ruime kennis over en ervaring met:
– 1e spoortrajecten
– 2e spoortrajecten
– 3e spoortrajecten (verlening 2e spoortrajecten i.v.m. eigenrisicodragerschap)
– Loopbaantrajecten
– Outplacement
– Dossiercheck re-integratiekansen

Al onze diensten worden aangeboden in meerdere talen. Zo is en blijft het voor iedereen duidelijk wat de vervolgstappen zijn en wat er van ze verwacht wordt.

 

LOOPBAANBEGELEIDING

Een belangrijk onderdeel van re-integratie is loopbaanbegeleiding. Tijdens dit traject begeleiden wij de werknemer naar een nieuwe baan en helpen wij ze om keuzes te maken voor de lange termijn. Ook wanneer iemand weer terug moet komen in betaald werk kan een loopbaanbegeleider dit proces versnellen.

Tijdens een loopbaanprogramma kunnen we onderstaande activiteiten inzetten. Welke activiteiten worden ingezet is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de werknemer.

Uitzoeken van kennis en vaardigheden
Soms is het voor een werknemer onduidelijk waar zijn of haar kwaliteiten liggen. Samen kijken wij naar zijn of haar kennis en kunde, daarnaast brengen wij de kansen op de huidige arbeidsmarkt in kaart.

Verkennen van de arbeidsmarkt
Nu we weten wat iemand kan wordt het tijd om uit te zoeken waar iemand dit in kan zetten. Samen met de werknemer brengen wij de arbeidsmarkt in kaart en bespreken wij de verschillende kansen die ze hebben binnen de huidige arbeidsmarkt.

 

Sollicitatietrainingen
Solliciteren kan soms best lastig en intimiderend weg zijn. Om deze drempel weg te nemen geven wij sollicitatietrainingen die afgestemd zijn op de behoefte van de kandidaten. Van het brieven schrijven tot het gesprek zelf, wij leren werknemers hoe je tot de beste resultaten kunt komen.

Ondersteuning tijdens sollicitatietraject
Theorie en praktijk blijken vaak twee verschillende dingen. Wanneer er behoefte aan is kunnen wij naast een sollicitatietraining ook ondersteuning bieden tijdens het sollicitatietraject zelf.

Advies bij het onderhandelen van een nieuw contract
Wanneer de sollicitatieprocedures succesvol zijn doorlopen is het tijd voor het tekenen van het contract. Ook hier biedt de loopbaanbegeleider ondersteuning en advies zodat de werknemer ontspannen en goed geïnformeerd aan deze onderhandelingen kan beginnen.

Voorbereiding op psychologisch onderzoek en assessments
Wanneer er sprake is van een psychologisch onderzoek of assessment kan dit extra spanning geven bij een sollicitant. Om deze spanning weg te nemen kunnen wij kandidaten voorbereiden en informeren over psychologische onderzoeken en assessments. Dit zorgt voor betere prestaties en betrouwbaardere resultaten van dergelijke testen.

JOBCOACHING

Externe Jobcoaching
Vanuit Job Solutions kunnen wij professionele externe jobcoaching aanbieden. Bij jobcoaching is er in principe sprake van twee varianten, interne en externe jobcoaching. Wanneer bedrijven en organisaties de jobcoaching laten uitvoeren door een eigen medewerker wordt dit interne jobcoaching genoemd. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een onafhankelijke professional, zoals Job Solutions, spreken we van externe jobcoaching. In het eerste geval doet de werkgever de aanvraag, in het tweede geval moet de werknemer dat zelf doen.

Als jobcoach begeleiden wij werknemers met een arbeidsbeperking tijdens het werk. Doel is het voorkomen van uitval. Onder jobcoaching valt onder andere het introduceren van de nieuwe werknemer in het bedrijf en bij het team,

maar ook het inwerken en structureren van de werkzaamheden. Nadien blijft de jobcoach beschikbaar voor begeleiding van de werknemer, leidinggevende en collega’s. Jobcoaching wordt vaak ingezet voor werknemers met een wajong-uitkering of WIA-uitkering, maar ook voor werknemers waarvan UWV heeft vastgesteld dat zij een ziekte of handicap hebben die hen belemmert bij werk of bij het volgen van onderwijs. Dit wordt ook wel een structurele functionele beperking (SFB) genoemd.

Waarom een externe jobcoach?
Interne jobcoaching wordt (onder meer) door de overheid flink gepromoot. Toch levert deze vorm niet altijd het beste resultaat op. Zeker niet in kleine bedrijven, waar meestal geen medewerkers zijn die beschikken over de specifieke competenties van een goede jobcoach.
Een jobcoach is onafhankelijk en onpartijdig. Hierdoor kan hij zonder belemmeringen kijken naar de belangen van beide partijen binnen een jobcoachingtraject. Denk hierbij aan werknemers waarbij er in de privésituatie factoren meespelen die het werk beïnvloeden. In zo’n geval kan het voor een werknemer waardevol zijn als hij zijn verhaal kan doen aan iemand die niet direct verbonden is aan de werkgever.
Daarnaast is de problematiek soms zo gecompliceerd dat er een expertise nodig is die niet geboden kan worden door een collega of leidinggevende die als interne jobcoach optreedt. Door het gebruiken van een externe jobcoach wordt kans op uitval verkleind en worden de beste resultaten voor werknemer en werkgever gehaald.
Een jobcoach kan onder andere de volgende dingen betekenen voor een werknemer:

• Voorbereiden en ondersteunen van voorbesprekingen
• Ondersteuning bij het inwerken
• Begeleiding op de werkvloer
• Het opstellen van een persoonlijke handleiding
• Begeleiding met als doel het zelfstandig uitvoeren van het takenpakket
• Uitvalpreventie
• Ondersteuning bij managen van privésituatie zodat het werk niet wordt beïnvloed

Bij uitval of einde contract kan de loopbaanbegeleiding verder worden voortgezet. Dit gebeurt alleen wanneer er sprake is van een bemiddeling vervolgtraject. Dit vervolgtraject moet aangevraagd worden bij het UWV of de gemeente. Uiteraard kan door een externe jobcoach ook in het voortraject van de beëindiging van een dienstverband actie worden genomen om een alternatieve werkplek te realiseren.