Werkgevers

Re-integratiedienstverlening voor werkgevers

Ziekteverzuim kost geld en de wet- en regelgeving op dit gebied is soms lastig te doorgronden, wij helpen u als werkgever graag om de kosten binnen de perken te houden. Job Solutions biedt diverse diensten aan met allemaal een doel; een passende job voor iedereen, ook voor medewerkers die vanuit werk naar werk moeten (outplacement, tweede spoor). Job Solutions biedt u het totaalpakket; alle deskundigheid t.a.v. verzuimbegeleiding onder één dak. Van arbeidsmarktoriëntatie, empowerment tot arbeidsritme en plaatsing op de arbeidsmarkt. Zo creëren wij kansen die een win-winsituatie opleveren voor zowel werkgever als werknemer.

VERZUIMBEGELEIDING

Bent u op zoek naar verzuimbegeleiding? Dankzij onze nuchtere kijk op verzuim in combinatie met onze persoonlijke aanpak van verzuim helpen wij u om de arbeidsdeelname in uw bedrijf te verhogen. Wij weten uit ervaring dat het focussen op de eerste 6 weken van het verzuim langdurig verzuim veelal kan voorkomen. U heeft bepaalde verplichting vanuit de wet- en regelgeving zoals de Wet Verbetering Poortwachter waar u zich aan dient te houden. De aanpak en invulling hoe kiest u zelf.

• Wilt u volledig de regie behouden?
• Wilt u de coördinerende rol bij ons leggen?
• Wilt u liever een intensiever aanpak dan de Wet Verbetering Poortwachter voorschrijft?

Wij ondersteunen u graag om de meest geschikte keuze voor uw bedrijf te maken. Wilt u hier meer informatie over maak dan een vrijblijvende afspraak met ons.

SPOORTRAJECTEN

Binnenkort vindt u hier informatie over 1e, 2e en 3e spoortrajecten.

LOOPBAANBEGELEIDING

Wanneer jij even vast zit in je huidige baan of op zoek bent naar een nieuwe baan, kun je onze loopbaanadviseurs inschakelen. Zij helpen je bij het vinden van een nieuwe baan of begeleiden je tijdens belangrijke keuzes voor de lange termijn. Tijdens een loopbaanprogramma kunnen we onderstaande activiteiten inzetten. Wat we precies gebruiken is afhankelijk van jouw wensen en achtergrond.

Uitzoeken waar jouw kennis en vaardigheden liggen doormiddel van tests en onderzoeken
Wanneer jij verder wilt in je loopbaan is het belangrijk om te weten waar je goed in bent. Misschien weet je dit al, maar soms is het lastig om te zien wat je nog meer zou kunnen. Samen kijken wij naar jouw kennis en kunde en maken helder waar jouw kansen liggen op de arbeidsmarkt.

Verkennen van de arbeidsmarkt
Nu je weet wat je kunt ben je natuurlijk benieuwd waar je dat in de praktijk kunt brengen. Samen met jou verkennen wij de arbeidsmarkt en bespreken we je kansen.


Specifieke sollicitatietrainingen die van toepassing zijn voor jouw situatie
Solliciteren kan soms lastig zijn. Van brieven schrijven tot het gesprek zelf, wij helpen je om tot het beste resultaat te komen.

Een doorlopende ondersteuning tijdens het gehele sollicitatietraject
Zit jij met vragen tijdens een sollicitatietraject? Wij helpen je graag verder en staan voor je klaar!

Advies bij het onderhandelen van een nieuw contract
Wanneer jij succesvol door de sollicitatierondes bent gekomen is het tijd voor het tekenen van een nieuw contract. Deze onderhandelingen kunnen soms spannend zijn. Wij helpen je daarom graag!

Voorbereiding op psychologisch onderzoek en assessments
Wanneer er sprake is van een psychologisch onderzoek of assessment kan dit extra spanning geven bij het solliciteren. Dit is echter nergens voor nodig! Deze twee middelen zijn er slechts om te kijken of jij bij de functie past. Het zijn instrumenten die zowel jou als de werkgever kunnen helpen met het vinden van een geschikte positie.

Psychologisch onderzoek
Een psychologisch onderzoek is tegenwoordig vaak onderdeel van een selectieprocedure. Dit soort onderzoeken geven een indicatie of je een functie kunt uitoefenen én hoe je dit zou doen. De werkgever krijgt hierdoor een duidelijker beeld van jou als sollicitant. En ook jij als sollicitant krijgt zo beter inzicht in jouw kennis en kunde en of een fuctie bij jou past. Elk onderzoek is anders, want de test is helemaal afhankelijk van jouw situatie; ben je hoog-of laagopgeleid, heb je al veel ervaring of sta je aan het begin van je carrière? Elementen zoals Nederlands- of anderstalig zijn spelen ook een rol.

Assessment
Voor bepaalde functies wil een organisatie weten hoe iemand zich gedraagt tijdens een nagebootste werksituatie. Hiervoor maken ze vaak gebruik van een assessment. Een assessment bestaat meestal uit praktijksimulaties, testen, rollenspellen en taken die je volgens bepaalde voorwaarden moet kunnen uitvoeren. Ook zijn er vaak gesprekken en/of interviews. Dit alles om te kijken of de baan bij jou past en of jij de geschikte kandidaat bent.

JOBCOACHING

Externe Jobcoaching
Vanuit Job Solutions kunnen wij professionele externe jobcoaching aanbieden. Bij jobcoaching is er in principe sprake van twee varianten, interne en externe jobcoaching. Wanneer bedrijven en organisaties de jobcoaching laten uitvoeren door een eigen medewerker wordt dit interne jobcoaching genoemd. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een onafhankelijke professional, zoals Job Solutions, spreken we van externe jobcoaching. In het eerste geval doet de werkgever de aanvraag, in het tweede geval moet de werknemer dat zelf doen.

Als jobcoach begeleiden wij werknemers met een arbeidsbeperking tijdens het werk. Doel is het voorkomen van uitval. Onder jobcoaching valt onder andere het introduceren van de nieuwe werknemer in het bedrijf en bij het team,

maar ook het inwerken en structureren van de werkzaamheden. Nadien blijft de jobcoach beschikbaar voor begeleiding van de werknemer, leidinggevende en collega’s. Jobcoaching wordt vaak ingezet voor werknemers met een wajong-uitkering of WIA-uitkering, maar ook voor werknemers waarvan UWV heeft vastgesteld dat zij een ziekte of handicap hebben die hen belemmert bij werk of bij het volgen van onderwijs. Dit wordt ook wel een structurele functionele beperking (SFB) genoemd.

Waarom een externe jobcoach?
Interne jobcoaching wordt (onder meer) door de overheid flink gepromoot. Toch levert deze vorm niet altijd het beste resultaat op. Zeker niet in kleine bedrijven, waar meestal geen medewerkers zijn die beschikken over de specifieke competenties van een goede jobcoach.
Een jobcoach is onafhankelijk en onpartijdig. Hierdoor kan hij zonder belemmeringen kijken naar de belangen van beide partijen binnen een jobcoachingtraject. Denk hierbij aan werknemers waarbij er in de privésituatie factoren meespelen die het werk beïnvloeden. In zo’n geval kan het voor een werknemer waardevol zijn als hij zijn verhaal kan doen aan iemand die niet direct verbonden is aan de werkgever.
Daarnaast is de problematiek soms zo gecompliceerd dat er een expertise nodig is die niet geboden kan worden door een collega of leidinggevende die als interne jobcoach optreedt. Door het gebruiken van een externe jobcoach wordt kans op uitval verkleind en worden de beste resultaten voor werknemer en werkgever gehaald.
Een jobcoach kan onder andere de volgende dingen betekenen voor een werknemer:

• Voorbereiden en ondersteunen van voorbesprekingen
• Ondersteuning bij het inwerken
• Begeleiding op de werkvloer
• Het opstellen van een persoonlijke handleiding
• Begeleiding met als doel het zelfstandig uitvoeren van het takenpakket
• Uitvalpreventie
• Ondersteuning bij managen van privésituatie zodat het werk niet wordt beïnvloed

Bij uitval of einde contract kan de loopbaanbegeleiding verder worden voortgezet. Dit gebeurt alleen wanneer er sprake is van een bemiddeling vervolgtraject. Dit vervolgtraject moet aangevraagd worden bij het UWV of de gemeente. Uiteraard kan door een externe jobcoach ook in het voortraject van de beëindiging van een dienstverband actie worden genomen om een alternatieve werkplek te realiseren.