Werknemers

Re-integratie voor werknemers

Jij zet je natuurlijk het liefst volledig in voor je werk, helaas heb je niet overal invloed op en gebeurt er weleens iets waardoor dit (langdurig) niet mogelijk is. Ziekte wordt langdurig verzuim en dan ineens hoor je allemaal termen zoals het eerste spoor, re-integratie, loopbaanbegeleiding en Wet Verbetering Poortwachter. Dit zijn onderwerpen waar niet iedereen in thuis is. Gelukkig hoeft dat ook niet! Onze specialisten hebben alle kennis en ervaring in huis om jou te begeleiden bij spoortrajecten, arbeidsongeschiktheid, duurzame inzetbaarheid, werk-naar-werk-trajecten en Jobcoaching. Job Solutions helpt jou graag bij re-integratie Wanneer er sprake is van re-integratie hebben zowel je werkgever als jijzelf een verantwoordelijkheid. Als werknemer moet je meewerken aan je herstel en integratie. Het doel is om je werk structureel te hervatten op een manier die binnen je belastbaarheid past. Daarnaast werken wij al ruim 13 jaar samen met het UWV en voeren wij op landelijk niveau re-integratietrajecten voor ze uit. Hierdoor hebben wij ruime ervaring met het UWV en weten we wat zij belangrijk vinden bij jouw begeleiding.

De verschillende re-integratietrajecten Wanneer je te maken krijgt met re-integratie krijg je vaak ook te maken met één of meerdere spoortrajecten. Eerste, tweede en derde spoor zijn termen die je veel hoort, maar wat betekent dat precies?

1e Spoor (eerste re-integratiejaar) Het eerste spoor is gericht op werkhervatting bij de organisatie waar je nu ook werkt. Dit kan zijn in je eigen werk (al dan niet wat aangepast) of ander passend werk binnen deze organisatie. Terugkeren in je eigen functie staat hierbij voorop. Pas wanneer dat niet lukt wordt er gekeken naar aanpassingen of ander werk.

2e Spoor (tweede re-integratiejaar) Wanneer er geen passend werk bij je huidige werkgever gevonden kan worden en er ook geen zicht op dit werk is in de toekomst, is het tijd om buiten de eigen organisatie te kijken. Dit wordt ook wel het 2e spoor genoemd. We stellen dan samen een re-integratieplan op en helpen jou bij het vinden, krijgen en houden van een nieuwe betaalde baan bij een ander bedrijf. Afhankelijk van de situatie kan het ook voorkomen dat een tweede spoortraject eerder wordt ingezet. We houden hierbij rekening met jouw inzetbaarheid en leggen de focus op wat er nog wel mogelijk is. Tijdens zo’n traject helpen we bij het in kaart brengen van je kwaliteiten, drijfveren en persoonlijkheidskenmerken. Hiermee kunnen we je belastbaarheid omzetten naar mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Daarnaast ondersteunen wij je ook bij het zoeken naar vacatures en het voorbereiden van je sollicitaties.

3e Spoor (derde re-integratiejaar) Wanneer er na het 2e spoor ook geen passend en betaald werk is gevonden of wanneer je twee jaar een ziektewetuitkering ontvangt, komt er een herbeoordeling. Wanneer je volgens deze beoordeling nog (deels) geschikt bent voor werk, kan er een vervolg re-integratietraject ingezet worden door het UWV of de werkgever. Wie dit uitvoert is afhankelijk van het wel of niet verzekerd zijn van de werkgever. Dit is voor jou als werknemer echter niet zo belangrijk, het proces blijft namelijk hetzelfde. Het derde spoor is erop gericht om de afstand tot de arbeidsmarkt kleiner te maken en je kans op betaald werk te vergroten.

Welke re-integratievraag je ook hebt, wij helpen je graag verder. Onze specialisten hebben ruime kennis over en ervaring met:

– 1e spoortrajecten
– 2e spoortrajecten
– 3e spoortrajecten
– Loopbaantrajecten
– Outplacement
– Dossiercheck re-integratiekansen

Vind jij dit soort onderwerpen lastig in het Nederlands? Geen probleem! Bij Job Solutions kunnen wij je in meerdere talen van dienst zijn, zo weet je goed wat er staat te gebeuren en wat er van je verwacht wordt.