5 Effectieve Tips voor Verzuimmanagement

TERUG NAAR OVERZICHT

Waarom is effectief verzuimmanagement belangrijk?

Effectief verzuimmanagement is van cruciaal belang voor organisaties van elke omvang. Het verminderen van verzuim en het bevorderen van een gezonde en productieve werkomgeving is essentieel voor het succes en de groei van een bedrijf. In dit blogbericht delen we vijf effectieve tips voor verzuimmanagement, waarbij we specifiek aandacht besteden aan re-integratie, tweede spoor en het belang van jobcoaches.

Een duidelijk verzuimbeleid

Een goed verzuimbeleid legt de basis voor effectief verzuimmanagement. Het is essentieel om een duidelijk beleid te hebben dat alle werknemers begrijpen en volgen. Dit beleid moet onder meer informatie bevatten over de melding van ziekte, de verzuimprocedure, de rol van de leidinggevenden en de rechten en plichten van zowel werknemers als werkgevers.
effectief management

Actieve betrokkenheid bij re-integratie

Re-integratie is een cruciale stap in het verzuimmanagementproces. Het is belangrijk om als werkgever actief betrokken te zijn bij de re-integratie van zieke werknemers. Dit betekent regelmatig contact houden, interesse tonen in hun herstelproces en mogelijkheden bieden voor aangepast werk. Het inschakelen van een bedrijfsarts en het opstellen van een re-integratieplan kunnen ook bijdragen aan een succesvolle re-integratie.

Het belang van het tweede spoor traject

Het tweede spoor traject verwijst naar het zoeken naar passend werk buiten de eigen organisatie voor werknemers die niet kunnen terugkeren in hun oorspronkelijke functie. Het is belangrijk om het tweede spoor serieus te nemen en werknemers te ondersteunen bij het vinden van nieuwe mogelijkheden buiten de organisatie. Dit kan onder andere gedaan worden door het inschakelen van jobcoaches.

De toegevoegde waarde van een externe job coach

Een externe jobcoach ontzorgt werkgevers van de complexiteit van verzuimmanagement. Ze bieden ondersteuning bij het opstellen van re-integratieplannen, het coördineren van activiteiten en het bieden van advies in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Investeer in preventie en welzijn

Voorkomen is beter dan genezen, en dat geldt ook voor verzuimmanagement. Het is essentieel om te investeren in preventieve maatregelen en het welzijn van werknemers. Zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving, stimuleer een goede werk-privébalans, bied mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling en implementeer gezondheids- en welzijnsprogramma.

Neem contact met ons op als je vragen hebt over de regels of behoefte hebt aan hulp bij het begeleiden van zieke werknemers. Wij hebben al meer dan 15 jaar ervaring in het ondersteunen van werkgevers en werknemers op het gebied van verzuim.

Top