UWV

Praktijkassessment

Onze werkwijze bij het praktijkassessment is erop gericht om de cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen bij het vinden van passend werk. Het praktijkassessment is bedoeld voor mensen die langere tijd niet hebben gewerkt als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Door middel van een assessment onderzoeken we de mogelijkheden van de cliënt op de arbeidsmarkt. Hierbij kijken we naar de kwaliteiten en vaardigheden van de cliënt en welke werksoorten het beste bij hem of haar passen.

Voor is het traject praktijkassessment geschikt?

Ons praktijkassessment is geschikt voor cliënten van het UWV en gemeenten die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van passend werk. Het assessment is ook geschikt voor mensen met een diverse culturele achtergrond, omdat wij veel ervaring hebben met het ondersteunen van deze doelgroep.

Inventariseren van het arbeidsvermogen

Bij het uitvoeren van het assessment maken we gebruik van verschillende instrumenten en methodieken, zoals persoonlijkheids- en capaciteitstest en werkgerelateerde opdrachten. Deze instrumenten helpen ons om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt op de arbeidsmarkt.

In kaart brengen van de persoonlijke vaardigheden en de positie op verschillende leefgebieden

Onze specialisatie is het bieden van maatwerk bij de re-integratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikte mensen met een diverse culturele achtergrond. Wij zijn in staat om de cliënt te ondersteunen bij het vinden van passend werk, rekening houdend met zijn of haar persoonlijke situatie en achtergrond. Onze begeleiding is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de cliënt, zodat hij of zij zo snel mogelijk weer aan de slag kan.

Beatine Biesheuvel
Heb je vragen? Bel mij gerust 088 20 50 100
Of laat een bel mij terug verzoek achter
Bel mij terug

Begeleiding door een Jobcoach binnen een interne/externe activeringscentrum


Daarnaast maken wij ook gebruik van ons eigen activeringscentrum (MAC Den Bosch). Hier kunnen verschillende werkzaamheden worden uitgeprobeerd wat een beter beeld schetst van de mogelijkheden van de cliënt op de arbeidsmarkt. Onze unieke selling points (usp) zijn onze expertise in het ondersteunen van medewerkers met migratieachtergrond en onze ervaring in het bieden van maatwerkoplossingen bij de re-integratie van mensen met een diverse culturele achtergrond. We hebben ook een uitgebreid netwerk van werkgevers die openstaan voor diversiteit en inclusie, waardoor we snel en effectief kunnen bemiddelen tussen cliënten en werkgevers.

Wat is een Praktijkassessment?

Een Praktijkassessment is een gestructureerde evaluatiemethode. Dit zetten we in om de vaardigheden, kennis en prestaties van individuen in een specifieke werkomgeving te beoordelen. Dit instrument wordt vaak ingezet in professionele en educatieve contexten. Hiermee meten we hoe goed een persoon bepaalde taken en verantwoordelijkheden uitvoert. Tijdens een Praktijkassessment leggen we de nadruk op praktische toepassing van kennis en competenties in een realistische setting. Beoordelaars observeren en beoordelen de prestaties, bieden feedback en identificeren sterke punten en ontwikkelpunten. Deze beoordelingen spelen een cruciale rol bij het bepalen van geschiktheid, loopbaanontwikkeling en training.