Werkgever

Spoor 1-trajecten

Een effectief Spoor 1-traject is essentieel bij het begeleiden van werknemers die te maken hebben met verzuim en re-integratie op de huidige werkplek.

Hoe pakken we het aan?


Tijdens het Spoor 1-traject richten we ons op het creëren van een ondersteunende en gezonde werkomgeving. We evalueren de werkplek, identificeren mogelijke knelpunten en risicofactoren, en bieden praktische oplossingen om deze aan te pakken. Dit kan onder andere betekenen dat we aanpassingen doen aan de werkplek, het herverdelen van taken, het bieden van ergonomisch advies en het implementeren van gezondheids- en veiligheidsmaatregelen.

Daarnaast bieden we intensieve begeleiding en ondersteuning aan werknemers tijdens het re-integratieproces. We helpen hen bij het opstellen van een re-integratieplan, het maken van realistische doelen en het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om succesvol terug te keren naar het werk. Onze professionals fungeren als een vertrouwenspersoon en bieden emotionele ondersteuning en coaching gedurende het hele traject. We geloven dat een succesvol Spoor 1-traject niet alleen bijdraagt aan het herstel en de re-integratie van de werknemer, maar ook aan een positieve en inclusieve werkomgeving.

Barbara Krybus
Heb je vragen over onze spoor 1 trajecten? Bel mij gerust 088 20 50 100
Of laat een bel mij terug verzoek achter
Bel mij terug
re-integratie spoor 1

Wat is spoor 1 traject?

Spoor 1 wordt vaak ingezet bij langdurig zieke werknemers. Het traject houdt in dat de werknemer terugkeert naar zijn huidige werkplek. Dit traject wordt geleid door de eigen werkgever, vaak in samenwerking met het UWV, de verzekeraar en een externe jobcoach. Het doel is om de zieke werknemer weer passende arbeid te laten verrichten binnen de eigen organisatie. De re-integratie in spoor 1 is volgens de Wet Verbetering Poortwachter verplicht en vereist een plan van aanpak, zodat de werknemer zo snel mogelijk zijn eigen functie kan hervatten. Mocht dit niet mogelijk zijn, wordt spoor 2 ingezet.

Wat valt onder dit traject?

Spoor 1 van re-integratie omvat de inspanningen die een werkgever, eventueel samen met een externe jobcoach, onderneemt om een langdurig zieke werknemer terug te laten keren naar zijn eigen werkplek. Binnen spoor 1 vallen zaken zoals het opstellen van een plan van aanpak, samenwerking tussen werkgever en werknemer, en het onderzoeken van de mogelijkheden om de werknemer weer passend werk te laten verrichten binnen de eigen organisatie. Dit kan onder andere het aanpassen van de werkplek, taken of uren inhouden.

Wat is het verschil tussen spoor 1 en spoor 2?

Spoor 1 richt zich op het re-integreren van de werknemer in zijn huidige functie bij dezelfde werkgever. Spoor 2 daarentegen is gericht op het zoeken naar alternatieve arbeidsmogelijkheden, meestal bij een nieuwe werkgever, als terugkeer naar de oude werkplek in spoor 1 niet haalbaar blijkt te zijn. Dit traject wordt geïnitieerd als uit een arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat terugkeer naar de oude functie niet mogelijk is. Het accent verschuift dan naar het vinden van een nieuwe werkgever die passende arbeid kan bieden. Spoor 2 traject wordt vaak uitgevoerd door externe jobcoaches.

Wat als spoor 1 niet lukt?

Wanneer spoor 1 van het re-integratietraject niet succesvol blijkt te zijn, moeten er alternatieve stappen worden overwogen om een langdurig zieke werknemer te helpen. In dit geval kan spoor 2 in werking treden. Spoor 2 komt in beeld als er geen haalbare mogelijkheden zijn om de werknemer terug te laten keren naar zijn eigen functie bij de huidige werkgever binnen spoor 1.

Het niet slagen van spoor 1 benadrukt het belang van flexibiliteit en het aanpassingsvermogen binnen het re-integratieproces om ervoor te zorgen dat de werknemer de best mogelijke kansen heeft om weer aan het werk te gaan, zij het bij de huidige werkgever of elders.