UWV

UWV traject Naar werk

Een “naar werk” traject van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) is bedoeld voor mensen die een uitkering ontvangen van het UWV en ondersteuning nodig hebben bij het vinden van passend werk. Het traject richt zich specifiek op cliënten van het UWV die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Werk en Inkomen (W&I) divisie.

Wat houdt een Naar werk traject in bij Job Solutions?

Uitgangspunt bij het Naar Werk traject is dat de cliënt weet wat realistische mogelijkheden voor hem zijn op de arbeidsmarkt en we samen met hem de brug bouwen daar naartoe.

We verzorgen een sollicitatietraining op maat, zowel in het Nederlands als in andere talen. Basis daarbij is in alle gevallen Personal branding: het bepalen van de boodschap die de cliënt heeft richting een potentiële werkgevers: wat onderscheidt hem t.o.v. anderen en voor welke werkgevers is hij interessant. In onze ogen is deze stap essentieel in het sollicitatieproces, hierdoor kan de cliënt, uiteraard door ons ondersteund, hele gerichte stappen nemen op de arbeidsmarkt met de grootste kans op succes.
Natuurlijk besteden we extra aandacht aan hoe de beperkingen te presenteren richting een werkgever, een onderwerp dat door een cliënt vaak als een heel lastig obstakel wordt gezien.

Żaklina Melis
Heb je vragen? Bel mij gerust 088 20 50 100nOf laat een bel mij terug verzoek achter Bel mij terug

Stappenplan Naar werk traject

Na het intake gesprek gaan we van start
Plan van aanpak
Plan van aanpak
Training en coaching
Training en coaching
Arbeidsmarktverkenning
Arbeidsmarktverkenning
Bemiddeling en plaatsing
Bemiddeling en plaatsing
Monitoring en evaluatie
Monitoring en evaluatie

Wat valt onder traject Naar werk?


Het UWV-traject “Naar werk” omvat een reeks diensten en ondersteuning om werkzoekenden te helpen bij het vinden van passende arbeid. Dit traject is bedoeld voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, zoals de WIA of WAO, die weer aan het werk willen. Het traject omvat onder meer arbeidsmarktadvies, sollicitatietraining, beroepskeuzetesten en begeleiding bij het opstellen van een re-integratieplan. Het kan ook financiële ondersteuning bieden voor scholing of aanpassingen op de werkplek. Door samen te werken met een coach en UWV-consulenten, krijgen deelnemers de kans om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en stappen te zetten richting duurzame werkgelegenheid.

Hoe lang duurt dit traject?

De duur van een “Naar werk”-traject varieert afhankelijk van individuele omstandigheden en behoeften. Er is geen vastgestelde tijdsperiode voor dit traject, aangezien het maatwerk is. Het kan enkele maanden tot meerdere jaren in beslag nemen, afhankelijk van factoren zoals iemands gezondheidstoestand, vaardigheden, opleidingsbehoeften en de beschikbaarheid van geschikte vacatures. Jobcoaches en UWV-consulenten werken samen met deelnemers om realistische doelen te stellen en een plan op te stellen dat past bij hun situatie. Het doel is om de tijd die nodig is om weer aan het werk te gaan, te verkorten, maar dit kan sterk variëren van persoon tot persoon.