Werkgever

Spoor 2-trajecten

In sommige gevallen kan een werknemer na langdurig ziekteverzuim niet terugkeren naar de eigen functie binnen uw organisatie. Dit is waar spoor 2-trajecten essentieel worden. Onze coaches hebben ruime ervaring in het begeleiden van werknemers tijdens spoor 2-trajecten en bieden we op maat gemaakte oplossingen om een succesvolle re-integratie op een andere werkplek te bevorderen.

Hoe pakken we het aan?

Onze spoor 2-trajecten beginnen met een grondige evaluatie van de capaciteiten, vaardigheden en mogelijkheden van de werknemer. We werken nauw samen met de werknemer om een duidelijk inzicht te krijgen in zijn of haar ambities en interesses. Vervolgens zoeken we naar passende alternatieve mogelijkheden en werkplekken die aansluiten bij de individuele behoeften en mogelijkheden van de werknemer.

Tijdens het spoor 2-traject bieden we uitgebreide begeleiding en ondersteuning aan zowel de werknemer als de werkgever. We helpen bij het identificeren van geschikte vacatures en het opstellen van sollicitatiebrieven en cv’s. Daarnaast bieden we training en advies over sollicitatiegesprekken en het opbouwen van een professioneel netwerk. Ook bieden wij een werkervaringsplaats aan in onze eigen activeringscentrum in Den Bosch. Hier kan de werknemer alvast werkervaring op doen buiten de huidige werkgever. Ons doel is om de werknemer te voorzien van de nodige tools en vaardigheden om een nieuwe werkplek te vinden die aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en omstandigheden.

Onze ervaren begeleiders bieden persoonlijke ondersteuning en fungeren als een vertrouwenspersoon gedurende het hele proces. We werken nauw samen met alle betrokken partijen om een succesvolle en duurzame re-integratie te garanderen.

Beatine Biesheuvel
Heb je vragen over onze spoor 2 trajecten? Bel mij gerust 088 20 50 100
Of laat een bel mij terug verzoek achter
Bel mij terug

Wat is 2e spoor bij ziekte?

Het 2e spoor bij ziekte is een re-integratietraject dat wordt ingezet wanneer een werknemer door ziekte niet meer in staat is om terug te keren naar zijn of haar oorspronkelijke functie binnen de huidige organisatie. De werknemer heeft dan recht op ondersteuning bij het vinden van passend werk buiten de organisatie. Dit traject helpt de werknemer bij het herwinnen van de arbeidsgeschiktheid en het (deels) hervatten van werk. Het doel is om de werknemer succesvol te re-integreren in de arbeidsmarkt. Zelfs wanneer dit betekent dat hij of zij bij een andere werkgever aan de slag gaat.

Het 2e spoor traject wordt gereguleerd door wetgeving zoals de Wet Verbetering Poortwachter. Zowel de werkgever als de werknemer zijn verplicht om hieraan deel te nemen. Tijdens dit traject wordt er een arbeidsdeskundig onderzoek verricht door een bedrijfsarts. Daarna wordt vaak een externe job coach ingezet om de werknemer te begeleiden naar een nieuwe baan. Kortom, het 2e spoor bij ziekte is een essentieel instrument om werknemers te ondersteunen bij hun re-integratie in de arbeidsmarkt. Het biedt nieuwe kansen en perspectieven voor een succesvolle terugkeer naar het arbeidsproces.

Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter is een cruciale wettelijke regeling in Nederland die de re-integratie van zieke werknemers in goede banen leidt. De wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat werkgevers en werknemers gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor een effectieve re-integratie-inspanning, waarbij het doel is om de zieke werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.

De Wet Verbetering Poortwachter schrijft gedetailleerde stappen voor die werkgevers en werknemers moeten volgen bij langdurig ziekteverzuim. Het begint met het opstellen van een re-integratieplan en het uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek om de mogelijkheden voor re-integratie te beoordelen. Vervolgens wordt er gezocht naar passend werk, mogelijk binnen de eigen organisatie, maar indien nodig ook bij andere werkgevers.

Deze wet is niet alleen bedoeld om het re-integratieproces in goede banen te leiden, maar ook om te voorkomen dat werknemers onnodig langdurig ziek thuisblijven. Het is een gezamenlijke inspanning om de ‘poort’ naar de arbeidsmarkt te verbeteren en werknemers te ondersteunen bij een succesvolle terugkeer naar het arbeidsproces.

Wat doe je in spoor 2?

Spoor 2 bij ziekte, ook wel bekend als het tweede spoor traject, is een cruciale fase in het re-integratieproces voor werknemers die door ziekte niet meer kunnen terugkeren naar hun oorspronkelijke functie binnen de huidige organisatie. Maar wat houdt dit traject precies in?

In Spoor 2 wordt er gezocht naar nieuwe perspectieven voor de zieke werknemer. Dit omvat het onderzoeken van mogelijkheden om buiten de huidige werkgever passend werk te vinden. De stappen omvatten onder andere het opstellen van een re-integratieplan, een arbeidsdeskundig onderzoek om de arbeidsmogelijkheden te identificeren, en het actief zoeken naar geschikte vacatures, zowel binnen de eigen organisatie als bij andere werkgevers.

Re-integratiebureaus spelen vaak een belangrijke rol in dit proces, waarbij ze werknemers begeleiden en adviseren bij het vinden van nieuwe kansen. Het doel van Spoor 2 is om de werknemer succesvol te re-integreren in de arbeidsmarkt.

Nieuwe baan tijdens re-integratie

Het vinden van een nieuwe baan tijdens een re-integratietraject is een van de laatste stappen van het traject. Externe jobcoaches nemen het proces onder hun begeleiding. Hierdoor wordt de werkgever zo veel mogelijk ontlast. De werknemer ontvangt op maat gemaakte individuele begeleiding bij de zoektocht naar passend werk.

De externe job coach fungeert als een deskundige gids, waarbij hij of zij de werknemer helpt bij het identificeren van geschikte vacatures, het opstellen van een aangepast CV en sollicitatiebrieven, en het voorbereiden op sollicitatiegesprekken. Bovendien bieden ze emotionele ondersteuning en motivatie gedurende het hele proces. Het samenwerken met een externe job coach verhoogt niet alleen de kansen op het vinden van een nieuwe baan, maar zorgt er ook voor dat het proces soepel en in overeenstemming met de wet verloopt. Dit helpt zowel werknemers als werkgevers om de re-integratie in de arbeidsmarkt effectief te laten verlopen.

Beter melden bij spoor 2

Tijdens een spoor 2 traject is het belangrijk dat een werknemer volledig herstelt voordat ze als ‘beter gemeld’ kunnen worden. Dit betekent dat ze hun taken in hun volledige omvang moeten kunnen hervatten. Soms is dit echter nog niet mogelijk. Om dit te testen, kan een duurzaamheidstoets worden toegepast.

De duurzaamheidstoets biedt in de meeste gevallen de nodige helderheid. De toets heeft doorgaans een doorlooptijd van vier weken tot drie maanden. Gedurende deze periode wordt de werknemer nauwlettend gevolgd om te bepalen of ze in staat zijn hun werk in de volledige omvang te hervatten.

Het is belangrijk op te merken dat de duurzaamheidstoets niet langer dan drie maanden mag duren. Binnen deze periode moet er duidelijkheid zijn over de capaciteit van de werknemer om hun taken volledig te vervullen. Dit proces waarborgt dat werknemers pas beter worden gemeld wanneer ze werkelijk klaar zijn om hun professionele verantwoordelijkheden weer op te pakken.