Werkgever

Spoor 3-trajecten

Spoor 3-trajecten bieden een waardevolle optie voor werknemers die niet kunnen terugkeren naar hun eigen werkplek na langdurig verzuim. Tijdens het Spoor 3-traject bieden we intensieve begeleiding en ondersteuning aan werknemers.

Hoe pakken we het aan?

We helpen hen bij het opstellen van een persoonlijk re-integratieplan, het verkennen van verschillende carrièremogelijkheden en het vinden van passende vacatures bij potentiële werkgevers. We bieden ook training en advies over sollicitatietechnieken, het opstellen van cv’s en sollicitatiebrieven, en het voorbereiden van sollicitatiegesprekken.

Wat doen we?

Bij Job Solutions hebben we een uitgebreid netwerk van werkgevers en contacten binnen verschillende branches. Dit stelt ons in staat om kansen op de arbeidsmarkt te identificeren en te benutten. We helpen de werknemer bij het vinden van geschikte vacatures, het opbouwen van contacten binnen de branche en het promoten van zijn of haar vaardigheden en ervaringen.

Naast het vinden van passende werkgelegenheid buiten de organisatie, bieden we ook ondersteuning aan werknemers bij het aanpassen en integreren in een nieuwe werkomgeving. We zorgen voor een soepele overgang en bieden nazorg om ervoor te zorgen dat de werknemer zich comfortabel en succesvol voelt in zijn of haar nieuwe functie.
We zijn toegewijd aan het ondersteunen van werknemers bij het vinden van nieuwe carrièremogelijkheden die aansluiten bij hun vaardigheden, interesses en mogelijkheden.

Cafer Inceoglu
Heb je vragen over onze spoor 3 trajecten? Bel mij gerust 088 20 50 100
Of laat een bel mij terug verzoek achter
Bel mij terug

Wat is re-integratie 3e spoor?

Een 3e spoor traject wordt ingezet bij werknemers die na twee jaar ziekteverzuim niet kunnen terugkeren naar hun vorige functie. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter dienen werkgever en werknemer, en eventueel een externe jobcoah, samen te werken aan spoor 3-trajecten, waarbij een re-integratieverslag en re-integratiedossier goed bijgehouden moeten worden. Het doel is om passend werk te vinden door te putten uit carrièremogelijkheden na ziekteverzuim. Een externe jobcoach biedt begeleiding bij sollicitatietechnieken, CV- en sollicitatiebrief opstellen, en sollicitatiegesprek voorbereiden. Het benadrukken van vaardigheden en ervaring, het aanpassen aan de nieuwe werkomgeving en nazorg na re-integratie zijn integrale onderdelen van een succesvol 3e spoor-re-integratietraject.

Verschil tussen spoor 1, 2 en 3

Spoor 1 concentreert zich op het terughalen van een langdurig zieke werknemer naar zijn huidige werkplek bij de huidige werkgever. Dit traject vereist nauwe samenwerking tussen werkgever en werknemer en houdt in het opstellen van een re-integratieverslag en re-integratiedossier. Het doel is om passend werk te vinden binnen de eigen organisatie.

Spoor 2 komt in beeld als spoor 1 niet lukt. Hier verschuift de aandacht naar het vinden van alternatieve werkgelegenheid, meestal bij een nieuwe werkgever. Het is gericht op het benutten van carrièremogelijkheden na ziekteverzuim en vereist sollicitatietechnieken, CV- en sollicitatiebrief opstellen en sollicitatiegesprek voorbereiden.

Spoor 3-trajecten zijn een laatste optie als de voorgaande sporen niet succesvol zijn. Dit traject houdt in dat een externe specialist wordt ingeschakeld om de werknemer te begeleiden bij het vinden van passend werk buiten de huidige organisatie. Hier ligt de nadruk op het benutten van arbeidsmarkt kansen en vaardigheden en ervaring benadrukken. Nazorg na re-integratie is van groot belang in spoor 3.

Carrièremogelijkheden na ziekteverzuim

Na ziekteverzuim worden carrière paden herzien en aangepast. Hierbij worden bestaande vaardigheden en ervaringen benut. Dit worden gedaan om een nieuwe mogelijkheden te ontdekken voor professionele groei. Re-integratie moet worden benaderd als een kans om persoonlijke en professionele doelen na een ziekteperiode te realiseren, met de juiste begeleiding om dit proces te ondersteunen.