UWV

Bevorderen maatschappelijke deelname

Bij Job Solutions richten we ons op het verhogen van de fysieke en psychische weerbaarheid van onze cliënten, door middel van een maatschappelijke deelname traject. Dit doen we door samen met onze cliënten te werken aan hun gezondheid en het vinden van een gezonde balans tussen werk en privéleven. We bieden individuele begeleiding om onze cliënten te helpen bij het vinden van een gezonde levensstijl, waarbij we rekening houden met hun persoonlijke situatie en behoeften.

Assertiviteitstraining

Een ander belangrijk aspect van ons programma is de assertiviteitstraining. Hierin leren onze cliënten om op een effectieve en assertieve manier voor zichzelf op te komen. Dit kan bijvoorbeeld van pas komen op het werk of in persoonlijke relaties. We bieden praktische tools en technieken aan om onze cliënten te helpen bij het vergroten van hun assertiviteit en zelfvertrouwen.

Persoonlijke effectiviteit

Naast het vergroten van assertiviteit, richten we ons ook op het werken aan persoonlijke effectiviteit. We helpen onze cliënten bij het stellen van doelen en het ontwikkelen van een plan om deze doelen te bereiken. We bieden begeleiding bij het verbeteren van hun tijdmanagement, het verhogen van hun productiviteit en het vinden van een balans tussen werk en privéleven. Dit kunnen de cliënten ervaren in ons activeringscentrum.

Sociale activiteiten bevorderen

Een belangrijk onderdeel van ons programma is ook het werken aan het versterken, uitbreiden, structureren en bestendigen van de sociale activiteiten van onze cliënten. We bieden begeleiding bij het vinden van nieuwe sociale activiteiten en het versterken van bestaande relaties. We geloven dat sociale activiteiten van groot belang zijn voor het welzijn van onze cliënten en we helpen hen dan ook graag bij het vinden van passende activiteiten.

Tot slot bieden we begeleiding bij het activeren en in contact brengen met organisaties om deel te nemen aan (georganiseerde) activiteiten. We hebben een groot netwerk van organisaties en verenigingen en helpen onze cliënten graag bij het vinden van passende activiteiten en het leggen van nieuwe contacten.

Beatine Biesheuvel
Heb je vragen? Bel mij gerust 088 20 50 100
Of laat een bel mij terug verzoek achter
Bel mij terug

Wat is maatschappelijke deelname?

Maatschappelijke deelname omvat het actieve betrokkenheid in de samenleving, ongeacht eventuele belemmeringen. Na een ziekteperiode is het lastig om in een keer terug te keren naar de arbeidsmarkt. De eerste stap is deelnemen aan de maatschappij. Dit kan door werkervaringsplekken, vrijwilligerswerk of andere dag bestedingen. Dit traject wordt uitgevoerd onder de begeleiding van een ervaren coach. De coach helpt bij het opbouwen van zelfvertrouwen, het stellen en bereiken van doelstellingen, en het bevorderen van een gezonde levensstijl. Ook wordt er gewerkt aan tijdmanagement en productiviteitsverbetering. Dit wordt gedaan om de juiste balans tussen werk en privéleven te ontdekken. Zo een traject kan zowel extern worden uitgevoerd als intern, in ons eigen Maatschappelijk Activeringscentrum.

Binnen ons activeringscentrum worden er sociale activiteiten gestructureerd en sociale relaties worden versterkt door netwerken en contact te leggen. Passend werk wordt geïdentificeerd om mensen weer aan het werk te helpen, vooral in lastige situaties, via re-integratietrajecten en plannen van aanpak. Dit alles draagt bij aan een actieve deelname in de maatschappij, waarin individuen hun potentieel kunnen realiseren en een sociaal netwerk kunnen opbouwen.

Individuele begeleiding bij maatschappelijke deelname

Individuele begeleiding is een persoonlijke aanpak gericht op het welzijn en de ontwikkeling van een persoon. Het omvat het verbeteren van zelfvertrouwen en het stellen van specifieke doelen om persoonlijke groei te bevorderen. In het kader van maatschappelijke deelname omvat individuele begeleiding het structureren van sociale activiteiten en het versterken van sociale relaties. Het helpt ook bij het leggen van contacten en het opbouwen van een ondersteunend sociaal netwerk.

Doelstellingen stellen en bereiken

Doelstellingen stellen en bereiken is een krachtige methode om persoonlijke groei en maatschappelijke deelname te bevorderen. Het begint met het vaststellen van duidelijke doelen, wat richting en focus geeft. Deze doelen kunnen variëren van het verbeteren van persoonlijke vaardigheden tot het nastreven van een succesvolle carrière.

Het proces omvat het plannen van acties en het stellen van realistische mijlpalen om deze doelen te bereiken. Dit vereist tijdmanagement en toewijding. Het vergroten van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van een positieve mindset zijn vaardigheden die hierbij van pas komen. Wanneer doelstellingen succesvol worden bereikt, leidt dit tot een gevoel van voldoening en zelfverwezenlijking. Het kan ook bijdragen aan het opbouwen van waardevolle sociale relaties en netwerken, wat essentieel is voor maatschappelijke deelname.