UWV

Modulaire diensten UWV

Naast de reguliere re-integratietrajecten bieden wij ook modulaire diensten aan. Deze begeleiding is gericht op klanten met een grote afstand tot het maatschappelijk verkeer die (nog) niet in staat zijn om deel te nemen aan de re-integratieactiviteiten zoals benoemd bij ‘Werkfit maken’ of ‘Naar werk’.

Participatie interventie

Bij dit traject beginnen we met het inventariseren van de huidige situatie van onze cliënt. Dit betekent dat we kijken naar wat er speelt in hun leven en waar de uitdagingen zich bevinden. We richten ons hierbij niet alleen op de problemen, maar vooral ook op de mogelijkheden. Door te kijken naar wat er wel mogelijk is, kunnen we samen met onze cliënt werken aan een positieve verandering.

Empowerment

Een belangrijk onderdeel van ons programma is de training Empowerment. Hierin leren we onze cliënten om meer zelfvertrouwen te krijgen en de regie te nemen over hun eigen leven. We richten ons op het vergroten van hun zelfbewustzijn en zelfrespect, zodat ze beter in staat zijn om keuzes te maken die bij hen passen. Door deze training worden onze cliënten weerbaarder en kunnen ze beter omgaan met uitdagingen in hun leven.

Begeleiding in eigen taal

Bij Job Solutions vinden we het belangrijk dat we onze cliënten op een persoonlijke manier kunnen ondersteunen. Daarom bieden we begeleiding aan in diverse talen. We begrijpen dat het niet voor iedereen even makkelijk is om zich uit te drukken in het Nederlands. Door begeleiding aan te bieden in verschillende talen, kunnen we onze cliënten nog beter van dienst zijn.

Activeringscentrum MAC Den Bosch

In ons activeringscentrum kunnen de cliënten verschillende werkzaamheden uitvoeren om de bovenstaande verbeteringen in praktijk te ervaren.Kortom, bij Job Solutions vinden we het belangrijk om onze cliënten te ondersteunen in het omgaan met uitdagingen in hun leven. We doen dit op een persoonlijke en positieve manier, waarbij we ons richten op mogelijkheden en het vergroten van assertiviteit en empowerment. Door begeleiding aan te bieden in diverse talen, kunnen we onze cliënten nog beter van dienst zijn.

De fysieke en psychische weerbaarheid van de klant verhogen

Als we een goed beeld hebben van de situatie, bieden we ondersteuning bij het verwerken van en omgaan met (ernstige) belemmeringen en/of de daarmee samenhangende emoties. Dit doen we door onze cliënten te helpen inzicht te krijgen in hun emoties en gedachten en door technieken aan te leren om hiermee om te gaan. We bieden een veilige en vertrouwde omgeving waarin onze cliënten zich vrij voelen om hun emoties te uiten en hun gedachten te delen.

Assertiviteitstraining

Daarnaast bieden we ook een assertiviteitstraining aan. Hierin leren onze cliënten om op een effectieve manier voor zichzelf op te komen en hun grenzen aan te geven. Dit kan in verschillende situaties van pas komen, zowel privé als zakelijk. Door assertiever te zijn, kunnen onze cliënten beter voor zichzelf opkomen en hun eigen belangen behartigen.

Ook passen wij verschillende technologieën toe om de vaardigheden te testen en te verbeteren. Denk hierbij aan verschillende testen, die ook in diverse talen worden aangeboden.

Lees ook
Bevorderen maatschappelijke deelname
Yvonne Vermeer
Heb je vragen over onze modulaire diensten? Bel mij gerust 088 20 50 100
Of laat een bel mij terug verzoek achter
Bel mij terug

Wat is een participatie interventie?

Participatie interventie is een op maat gemaakt traject dat is ontworpen om personen met een arbeidsbeperking te helpen bij hun terugkeer naar de arbeidsmarkt. Deze interventie omvat verschillende aspecten, zoals training, coaching, en begeleiding, om de individuele behoeften en vaardigheden van de persoon aan te pakken. Het doel van een participatie-interventie is het vergroten van de kansen en capaciteiten van de persoon, zodat ze actief kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Door te focussen op individuele behoeften en obstakels, helpt dit programma om een succesvolle terugkeer naar werk te bevorderen en tegelijkertijd de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de deelnemer te versterken.

Wat is bevorderen maatschappelijke deelname?

Het bevorderen van maatschappelijke deelname is een essentieel doel binnen re-integratietrajecten van het UWV. Dit concept verwijst naar het actief betrekken van mensen met een arbeidsbeperking in de bredere samenleving. Het omvat het bieden van ondersteuning en middelen die individuen in staat stellen deel te nemen aan diverse aspecten van het maatschappelijk leven, waaronder werk, onderwijs, sociale activiteiten en vrijwilligerswerk. Dit bevordert niet alleen hun economische zelfstandigheid, maar ook hun gevoel van eigenwaarde en welzijn. Binnen re-integratietrajecten streeft het bevorderen van maatschappelijke deelname naar inclusie en het overwinnen van belemmeringen, zodat mensen met een arbeidsbeperking volledig kunnen deelnemen aan de samenleving en hun potentieel kunnen benutten.

Wat is modulaire dienstverlening UWV?

Modulaire dienstverlening van het UWV is een aanpak binnen re-integratietrajecten die gericht is op het bieden van flexibele en op maat gemaakte diensten aan werkzoekenden en mensen met een arbeidsbeperking. In plaats van een standaardbenadering, waarbij alle deelnemers hetzelfde traject volgen, richt modulaire dienstverlening zich op het aanbieden van verschillende modules of interventies op basis van de individuele behoeften en capaciteiten van de deelnemers. Dit kan bestaan uit arbeidsmarktgerichte training, coaching, re-integratieondersteuning en andere relevante diensten.

Het doel van modulaire dienstverlening is om effectievere resultaten te behalen door de dienstverlening af te stemmen op de specifieke situatie van de persoon, waardoor hun kansen op het vinden van werk en succesvol re-integreren in de arbeidsmarkt toenemen. Het biedt een meer gepersonaliseerde aanpak binnen de bredere context van re-integratietrajecten van het UWV.