Werkzoekende

De verschillende re-integratietrajecten

Wanneer je te maken krijgt met re-integratietrajecten, kom je vaak ook in aanraking met één of meerdere spoortrajecten. Het eerste, tweede en derde spoor zijn veelgehoorde termen, maar wat houden ze precies in?

De verschillende re-integratietrajecten

De termen weergeven het stadium waarin je je bevindt. Het eerste spoor wordt ingezet in het eerste ziektejaar en er wordt gekeken naar de mogelijkheden binnen de organisatie. Tweede spoor wordt ingezet in het tweede ziektejaar en er wordt gekeken naar mogelijkheden buiten de organisatie. In het derde spoor wordt gekeken of er überhaupt arbeidsmogelijkheden zijn en is totaal afhankelijk van de situatie.

1e Spoor Eerste re-integratiejaar

Het eerste spoor richt zich op werkhervatting bij de organisatie waar je momenteel werkt. Dit kan zijn in je eigen functie (eventueel aangepast) of in ander passend werk binnen dezelfde organisatie. Terugkeren naar je eigen functie heeft hierbij de hoogste prioriteit. Pas wanneer dit niet lukt, wordt er gekeken naar aanpassingen of ander werk.

2e Spoor Tweede re-integratiejaar

Als er geen passend werk gevonden kan worden bij je huidige werkgever en er ook geen perspectief is op dergelijk werk in de toekomst, is het tijd om buiten je eigen organisatie te kijken. Dit wordt ook wel het 2e spoor genoemd. Samen stellen we dan een re-integratieplan op en helpen we je bij het vinden, verkrijgen en behouden van een nieuwe betaalde baan bij een andere organisatie. Afhankelijk van de situatie kan het ook voorkomen dat een tweede spoortraject eerder ingezet wordt. We houden rekening met je inzetbaarheid en richten ons op wat nog wel mogelijk is. Tijdens zo’n traject helpen we je bij het in kaart brengen van je kwaliteiten, drijfveren en persoonlijke kenmerken. Hiermee kunnen we je mogelijkheden op de arbeidsmarkt afstemmen op je belastbaarheid. Daarnaast ondersteunen we je ook bij het zoeken naar vacatures en het voorbereiden van sollicitaties.

3e Spoor (derde re-integratiejaar)

Wanneer er na het 2e spoor geen passend en betaald werk gevonden is of wanneer je twee jaar lang een ziektewetuitkering ontvangt, volgt er een herbeoordeling. Als deze beoordeling aangeeft dat je (gedeeltelijk) geschikt bent voor werk, kan er een vervolgtraject ingezet worden door het UWV of de werkgever. Wie dit uitvoert, hangt af van de verzekeringsstatus van de werkgever, maar dit is voor jou als werknemer niet van groot belang, omdat het proces hetzelfde blijft. Het derde spoor heeft als doel de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en je kansen op betaald werk te vergroten.

Welke vraag je ook hebt over re-integratie, wij helpen je graag verder. Onze specialisten hebben uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van:

 • 1e spoortrajecten
 • 2e spoortrajecten
 • 3e spoortrajecten
 • Loopbaantrajecten
 • Outplacement
 • Dossiercheck re-integratiekansen

Vind je dit soort onderwerpen lastig in het Nederlands?

Geen probleem! Bij Job Solutions kunnen we je in meerdere talen van dienst zijn, zodat je goed op de hoogte bent van wat er gaat gebeuren en wat er van je verwacht wordt.

Żaklina Melis
Heb je vragen over onze re-integratietrajecten? Bel mij gerust 088 20 50 100nOf laat een bel mij terug verzoek achter Bel mij terug
re-integratie spoor 1

Wat zijn re-integratietrajecten?

Een re-integratietraject is een gestructureerd proces dat gericht is op het helpen van werknemers die door ziekte, letsel of andere beperkingen tijdelijk of langdurig afwezig zijn geweest, bij hun terugkeer naar de arbeidsmarkt. Dit traject is ontworpen om de overgang naar werk te vergemakkelijken, met aandacht voor de gezondheid en capaciteiten van de werknemer. Het omvat doorgaans evaluatie, planning, training en ondersteuning, met als doel de werknemer op een passende en duurzame manier weer aan het werk te krijgen. Re-integratietrajecten variëren afhankelijk van de individuele behoeften en kunnen medische, psychologische, en arbeidsgerelateerde aspecten omvatten. Ze spelen een cruciale rol bij het herstellen van de werk- en levenskwaliteit van werknemers na een periode van afwezigheid.

Welke re-integratie instrumenten zijn er?

Er zijn verschillende re-integratie-instrumenten beschikbaar om werknemers te ondersteunen bij hun terugkeer naar de arbeidsmarkt na een periode van afwezigheid. Enkele van deze instrumenten omvatten:

 1. Jobcoaching: Dit houdt in dat een professional de werknemer begeleidt en ondersteunt bij het hervatten van werk, waarbij ze helpen bij taken en aanpassingen.
 2. Werkplekaanpassingen: Dit kunnen fysieke aanpassingen zijn, zoals het verwijderen van obstakels voor werknemers met mobiliteitsproblemen, of technologische hulpmiddelen die de werkprestaties verbeteren.
 3. Training en opleiding: Werknemers kunnen extra opleiding krijgen om hun vaardigheden bij te werken of aan te passen aan nieuwe functie-eisen.
 4. Arbeidstherapie: Dit omvat specifieke behandelingen om de werknemer te helpen zijn werkcapaciteit te herwinnen na bijvoorbeeld een blessure.
 5. Sociale en psychologische ondersteuning: Counseling en psychologische hulp kunnen nodig zijn om werknemers te helpen omgaan met de emotionele aspecten van re-integratie.

De keuze van instrumenten hangt af van de specifieke behoeften en omstandigheden van de werknemer en het type werk dat ze zullen hervatten.

Wat is een re-integratietraject UWV?

Re-integratietrajecten via het UWV zijn ontworpen om mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering te helpen terug te keren naar de arbeidsmarkt. Het UWV is verantwoordelijk voor het uitvoeren van sociale zekerheidsregelingen en re-integratietrajecten.

Dit traject wordt uitgevoerd onder de begeleiding van een coach en omvat vaak:

 1. Beoordeling: Het UWV evalueert de gezondheidstoestand en arbeidsmogelijkheden van de persoon om passende stappen te bepalen.
 2. Werkplan: Er wordt een plan opgesteld met doelstellingen, taken en termijnen voor re-integratie.
 3. Training en scholing: Indien nodig zetten we een opleiding of bijscholing om de kansen op werk te vergroten.
 4. Bemiddeling: Het UWV kan helpen bij het vinden van geschikte werkgevers en banen.
 5. Financiële ondersteuning: Afhankelijk van de omstandigheden kan er financiële ondersteuning worden geboden om de overgang naar werk te vergemakkelijken.

Het doel van een re-integratietraject via het UWV is om arbeidsongeschikte personen te ondersteunen bij hun re-integratie in het arbeidsproces en hen te helpen weer economisch zelfstandig te worden.